Witamy Guest Strona Główna Regulamin Kontakt
User: Hasło:
Stwórz darmowe konto Odzyskiwanie hasła i loginu

Kategorie
 » Wszystkie torrenty
Filmy
 » DVD-R1924  
 » VCD/SVCD75  
 » BluRay/x2645190  
 » DivX/XviD LEKTOR/NAPISY PL59782  
 » DivX/XviD ENG/...19116  
 » RMVB5955  
 » HD832  
 » 3D252  
Seriale
 » Seriale Polskie3535  
 » Seriale Zagraniczne19490  
Dla Dzieci
 » Bajki Pl/Eng1054  
Anime
 » Anime Pl118  
 » Anime1237  
Muzyka
 » Muzyka Polska/Zagraniczna18524  
 » Soundtracki371  
 » Teledyski/Koncerty2007  
Gry
 » Gry PC10776  
 » Gry PS2/PS3/PSP1080  
 » Gry Xbox1164  
 » Gry - Inne Konsole407  
GSM/PDA
 » Tapety GSM/PDA108  
 » Programy GSM/PDA329  
 » Filmy GSM/PDA123  
 » Dzwonki GSM/PDA113  
 » Gry GSM/PDA225  
Książki/Czasopisma
 » E-Booki9394  
 » Audio-Booki1298  
 » Czasopisma904  
 » Komiksy667  
Programy
 » Windows11320  
 » Linux365  
 » Macintosh94  
Inne
 » Tapety2388  
 » Śmieszne72  
 » Sport915  
 » Pozostałe275  
Erotyka
 » Czasopisma119  
 » Zdjęcia 6180  
 » Filmy75133  
 » Gry 66  
 » Hentai+1853  
Archiwum


Arch Linux 2010.05

Kategoria: Linux
Wstawił:  Bezzol
Dodano: 19/05/2010
Rozmiar: 324.00 MB
Seedów: 100
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Arch Linux 2010.05

Arch Linux jest dystrybucj? Linuksa stworzon? przez Judda Vineta, która stawia na ?atwo?? konfiguracji i u?ytkowania oraz na mnogo?? dost?pnego oprogramowania, którym mo?na w prosty sposób zarz?dza?. ?atwo?? ta nie jest jednak osi?gana przez du?? ilo?? graficznych konfiguratorów, a poprzez rozs?dnie rozmieszczone i konstruowane pliki konfiguracyjne, skrypty i programy. Dlatego te? Arch Linux, mimo swojej prostoty, mo?e nie by? odpowiednim systemem dla osób nie maj?cych wcze?niej styczno?ci z Linuksem ani dla tych, dla których u?ywanie konsoli oraz edycja plików tekstowych w celu zmiany ustawie? mog? sprawia? problemy.

Judd zosta? zainspirowany inn? dystrybucj? Linuksa – CRUX. Arch jest oparty na systemie pakietów binarnych kompilowanych dla architektur i686 oraz x86_64 zarz?dzanych przez program Pacman. Umo?liwia on instalacj?, aktualizacj? oraz usuwanie pakietów. Pakiety mog? by? tak?e budowane ze ?róde? przy pomocy ABS (Arch Linux Build System) – systemu podobnego do portów. Umo?liwia on proste i szybkie budowanie pakietów i w??czanie ich do systemu. Instalacja przebiega w trybie tekstowym a u?ytkownik mo?e dokona? konfiguracji systemu edytuj?c odpowiednie pliki.

Arch Linux zosta? zaprojektowany jako prosty (w konstrukcji) system operacyjny dla zaawansowanych u?ytkowników. Nie posiada ?adnych zb?dnych ozdóbek, graficznych narz?dzi konfiguracyjnych itp. Filozofia jego konstrukcji jest w tym podobna do tej, zastosowanej w systemie CRUX, i? u?ytkownik musi posiada? pewien poziom wiedzy, aby przygotowa? system do dzia?ania. Poziom ten nie jest szczególnie wysoki, jednak Arch Linux nie jest najlepszym rozwi?zaniem dla absolutnie pocz?tkuj?cych u?ytkowników.

Filozofia Arch Linuksa zawiera si?, przede wszystkim, w trzech g?ównych zasadach:
- Prostota i „lekko??”, czyli generalnie pod??anie za zasad? KISS.
- Stosowanie graficznych narz?dzi do podstawowej konfiguracji systemu jest niekorzystne dla u?ytkownika. Osoba, poprzez u?ytkowanie systemu poszerza swoj? wiedz? na jego temat, co sprawia ?e takie narz?dzia s? w pewnym momencie ca?kowicie zb?dne. Zyskuje si? na tym czas, który by?by po?wi?cony na tworzenie takich narz?dzi oraz eliminowanie problemów, wynikaj?cych z ich u?ytkowania.
- Wk?ad u?ytkowników jest dozwolony, a nawet po??dany, je?li istnieje zgodno?? z filozofi? konstrukcji systemu.

Idea powstania Arch Linuksa powsta?a w marcu 2002 roku, kiedy to Judd Vinet, zirytowany brakiem sposobu na ?atw? aktualizacj? systemu, z którym przysz?o mu pracowa?, rozpocz?? prac? nad nowym systemem. Arch powstawa? jednocze?nie z menad?erem pakietów do niego — Pacmanem. Koncepcj? budowy systemu Judd zaczerpn?? z CRUX-a, który by? bardzo prosty i szybki w dzia?aniu, jednak trudny w konfiguracji dla pocz?tkuj?cego u?ytkownika. Równie? koncepcja dzia?ania Pacmana zosta?a zaczerpni?ta z innego oprogramowania — pakietu pkgtools pochodz?cego z dystrybucji Slackware.

Odno?nie wymowy nazwy systemu powsta?o kilka dyskusji i niejednokrotnie mo?na spotka? si? z ró?nymi u?ytkownikami, którzy wymawiaj? s?owa Arch Linux w inny sposób. Jednak?e twórca Archa i jednocze?nie pomys?odawca nazwy wymawia s?owo Arch jak archer, czyli w polskim zapisie fonetycznym Arcz Linuks.
[pl.wikipedia.org]


file: archlinux-2010.05-netinstall-dual.iso
md5 checksum: b272d4fdfff702b84c5a2065a9b0737b
Szczegóły torrenta
Hash
43d3eaeeb4138054b212a665e47d65a11596564e
Aktualizacja
08/05/2016 21:42:37 (Kliknij na [uaktualnij] by odświeżyc statystyki seedów i leecherów).
Zobacz również
Komentarze


Brak komentarzy...


Wstecz