Witamy Guest Strona Główna Regulamin Kontakt
User: Hasło:
Stwórz darmowe konto Odzyskiwanie hasła i loginu

Kategorie
 » Wszystkie torrenty
Filmy
 » DVD-R1922  
 » VCD/SVCD75  
 » BluRay/x2644717  
 » DivX/XviD LEKTOR/NAPISY PL57945  
 » DivX/XviD ENG/...19092  
 » RMVB5952  
 » HD828  
 » 3D239  
Seriale
 » Seriale Polskie3205  
 » Seriale Zagraniczne17513  
Dla Dzieci
 » Bajki Pl/Eng1033  
Anime
 » Anime Pl116  
 » Anime1237  
Muzyka
 » Muzyka Polska/Zagraniczna17811  
 » Soundtracki337  
 » Teledyski/Koncerty1968  
Gry
 » Gry PC10438  
 » Gry PS2/PS3/PSP1078  
 » Gry Xbox1159  
 » Gry - Inne Konsole407  
GSM/PDA
 » Tapety GSM/PDA108  
 » Programy GSM/PDA314  
 » Filmy GSM/PDA123  
 » Dzwonki GSM/PDA113  
 » Gry GSM/PDA225  
Książki/Czasopisma
 » E-Booki9260  
 » Audio-Booki1045  
 » Czasopisma895  
 » Komiksy640  
Programy
 » Windows10652  
 » Linux365  
 » Macintosh94  
Inne
 » Tapety2387  
 » Śmieszne72  
 » Sport908  
 » Pozostałe275  
Erotyka
 » Czasopisma111  
 » Zdjęcia 6101  
 » Filmy65039  
 » Gry 66  
 » Hentai+1853  
Archiwum

Torrenty

Wyszukiwarka Torrentów Kategoria

Camtasia Studio v6.0.3.928 [ENG] [Portable]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 36.68 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  Camtasia Studio to stosunkowo niedrogie i jednocze?nie bardzo rozbudowane narz?dzie do tworzenia wszelkiego rodzaju prezentacji i demonstracji szkoleniowych. Program umo?liwia przechwytywanie zawarto?ci tego co dzieje si? na pulpicie komputera (lub jego cz??ci) wraz z g?osem lektora do pliku video. Przechwycony materia? mo?emy nast?pnie dowolnie edytowa?, wzbogaca? podpowiedzi w tzw. dymkach lub dodawa? informacje tekstowe. Tak przygotowany materia? mo?e by? z ?atwo?ci? opublikowany w wiel ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Adobe Premiere Elements v7.0 [ENG] [Portable]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 194.13 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  

Oprogramowanie Adobe? Premiere? Elements 7 pozwala tworzy? niezwyk?e filmy w bardzo prosty sposób. Nowe, zautomatyzowane opcje umo?liwiaj? szybkie przekszta?cenie materia?u filmowego typu raw w dopracowane filmy, a tym samym ?atwe rozpocz?cie pracy. Tworzone historie mo?na uatrakcyjni?, korzystaj?c ze wspania?ych efektów graficznych i d?wi?ków. Filmy mo?na udost?pnia? w witrynie YouTube™, we w?asnej witrynie, na dysku oraz na dowolnych innych no?nikach.

Wymagania systemowe:
Procesor  ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Kaspersky Rescue Disk 8.8.1.36 build (18.03.2010) [ENG]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 137.08 MB
Seedów: 16
Leecherów: 1
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  

Kaspersky Rescue Disk 8.8.1.36 Build 18.03.2010 l 137 MB

Dysk ratunkowy Kaspersky Lab (dalej zwany aplikacj?) zosta? zaprojektowany w celu skanowania i leczenia zainfekowanych komputerów opartych na architekturze x86. Aplikacja powinna zosta? u?yta, je?eli infekcja nie pozwala na wyleczenie komputera przy u?yciu oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na komputerze. W przypadku korzystania z tego narz?dzia mo?liwe b?dzie szybkie wyleczenie komputera, poniewa? szkodliwe programy nie b ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Panda Cloud Antivirus 1.0.1 [PL]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 23.31 MB
Seedów: 0
Leecherów: 1
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Panda Cloud Antivirus to pierwszy program antywirusowy oparty na modelu cloud computing, przeznaczony dla u?ytkowników indywidualnych. Korzy?ci wynikaj?ce z radykalnej zmiany koncepcji s? widoczne ju? podczas instalacji, która trwa o wiele krócej (zaledwie kilkana?cie sekund na przeci?tnym komputerze) ni? instalacja tradycyjnych antywirusów i nie wymaga restartu systemu. Wykrywanie zagro?e? odbywa si? w tzw. chmurze, dzi?ki czemu zmniejsza si? obci??enie komputera, nie jest wymagana lokalna baza ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Auslogics BoostSpeed 4 [ENG] [FULL]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 4.40 MB
Seedów: 4
Leecherów: 4
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  

AusLogics BoostSpeed to kompleksowe narz?dzie do optymalizacji wielu czynników maj?cych wp?yw na dzia?anie systemu oraz aplikacji w nim zainstalowanych.

Aplikacja posiada menu zak?adkowe, dzi?ki temu jest ono czytelne i bez problemu mo?na dosta? si? do po??danych opcji. Program umo?liwia optymalizacj? po??czenia z internetem, systemu czy aplikacji. W?rod przydatnych narz?dzi warto wymieni?:

- status i statystyki sieci
- zmiana ustawie? Windows
- edycja autostartu
- optymalizacja pami? ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Ashampoo Burning Studio 9 v9.21 [PL] [Keygen]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 52.86 MB
Seedów: 37
Leecherów: 5
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  


Ashampoo Burning Studio 9 - Nowa wersja programu przeznaczona do nagrywania, konwertowania, i redagowania plików. Pa?stwa zadaniem jest tylko wybra? potrzebne pliki, odpowiedni format pliku, i nagra? p?yt?!.


Dobry program do nagrywania p?yt to obecnie niezb?dne wyposa?enia ka?dego peceta. Wybór tego typu narz?dzi jest du?y – od prostych aplikacji freeware oferuj?cych ograniczon? funkcjonalno?? do du?ych, drogich i wymagaj?cych szybkiego komputera pakietów typu Nero Burning ROM. Ja ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
CyberLink PowerDVD 10 Ultra 3D Build 10.0.1516.51 - Spolszczenie

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 574.33 KB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Jest to spolszczenie do CyberLink PowerDVD 10 Ultra


Instalacja:
- program CyberLink PowerDVD Ultra musi by? wy??czony
- zawarty w archiwum folder "Enu" przekopiuj w ca?o?ci do folderu Language
- domy?lne ?cie?ka to: C:/Program Files/CyberLink/PowerDVD10/Language
- zatwierd? wszystkie zmiany
- uruchom program

screen po zabiegu: http://tnij.org/f8aa

http://www.helltorrents.com/


[ Zobacz pełny opis ... ]
RM-WIN / PL-WIN v 9.0 [PL] [.mdf]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 337.84 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Nie dzia?a na 64bit, nie wymaga klucza ani cracka instalujesz i dzia?asz.

Oferuje program komputerowy RMWIN do analizy statycznej i wytrzyma?osciowej
oraz zintegrowanego wymiarowania pretów stalowych, ?elbetowych i drewnianych oraz po?aczen stalowych dowolnych p?askich konstrukcji pretowych zarówno wed?ug teorii I-go jak i IIgo rzedu, a przeznaczony do u$ytkowania na komputerach typu IBM/PC wyposa$onych w system WINDOWS ’95 / ’98 / NT / 2000 / XP

Charakterystyka programu

Pr ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Zuzia 9.04 - Program do kosztorysowania [PL]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 79.07 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 5

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Zuzia 9.0 - Nowy wymiar kosztorysowania

Komentarze mile widziane

Zuzia9
Nowoczesne kosztorysowanie robót budowlano - monta?owych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Tworzenie kosztorysu z wy?wietlanymi na bie??co informacjami o warto?ci ca?kowitej oraz poszczególnych jego elementów. Ka?da czynno?? wykonana przez u?ytkownika znajduje swoje odbicie w ko?cowej sumie kosztorysu wy?wietlanej przez ca?y czas na ekranie. Je?li w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekr ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
WinUtilities Professional Edition 9.45 [ENG] [SERIAL] [KEYGEN]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 6.21 MB
Seedów: 12
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
WinUtilities Professional Edition 9.45 [ENG] [SERIAL] [KEYGEN]

WinUtilities to kolekcja narz?dzi przeznaczonych do optymalizacji Windows oraz usuwania niepotrzebnych plików i ?ladów obecno?ci w Internecie. Program pozwala na znalezienie b??dnych wpisów w rejestrze systemowym, odinstalowa? wybran? aplikacj?, czy zarz?dza? plikami cookies. Dzi?ki WinUtilities mamy mo?liwo?? ?atwego dost?pu do uruchamianych wraz z systemem procesów/programów oraz selektywnego wybrania tych, których u?ywamy. Wi?c ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Anti-Trojan Elite 4.9.0 [MULTILANGUAGE] [PATCH]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 6.00 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Anti-Trojan Elite 4.9.0 [MULTILANGUAGE] [PATCH]

Anti Trojan Elite (ATE) to aplikacja przeznaczona do wykrywania i usuwania komponentów malware, robaków, koni troja?skich czy keylogerów z pami?ci i dysku komputera. Program posiada równie? kilka przydatnych narz?dzi w tym Network Manager, Process Manager, modu? naprawiaj?cy rejestr i przegl?dark? Internet Explorer. Innym z ciekawszych narz?dzi oferowanych przez ATE jest modu? malware firewall, który odpowiada za ochron? komputera przed szkodliw ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Cyberlink PowerDVD Ultra v10.0.1426.0 [ENG] [Portable]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 109.90 MB
Seedów: 0
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Cyberlink PowerDVD Ultra v10.0.1426.0 [ENG] [Portable]


Opis programu:

CyberLink udost?pni? w?a?nie najnowsz? wersj? swojego odtwarzacza wideo PowerDVD 10. Zmiany wprowadzone przez CyberLink obejmuj? dodanie funkcjonalno?ci zwi?zanej z odtwarzaniem materia?u 3D.

Co wi?cej odtwarzacz multimedialny oferuje rozszerzony zakres odczytywania formatów filmów, nowy interfejs, nowe funkcj? playlisty, oraz dzi?ki mo?liwo?ci uaktualnie?, w przysz?o?ci aplikacja umo?liwi odtwarzanie filmów Blu-ray ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
All Office Converter Platinum 6.4 [ENG] [Portable]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 10.90 MB
Seedów: 10
Leecherów: 1
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
All Office Converter Platinum 6.4 [ENG] [Portable]


Opis programu:

All Office Converter Platinum to ?atwe w u?yciu, profesjonalne narz?dzie do konwersji dokumentów. Obs?uguje wsadow? konwersj? dokumentów i obrazów, gwarantuj?c wysok? jako?? dla biznesu i indywidualnego u?ytku, poprawiaj?c wydajno?? pracy. Z tym pot??nym konwerterem, mo?esz tworzy? pliki PDF z ró?nych formatów i konwertowa? pliki PDF do innych formatów z wysok? jako?ci? i wydajno?ci?.

Mo?na przekonwertowa? ró?ne formaty ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
TopDesk3D 1.5.4.1 [PL]

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 1.77 MB
Seedów: 4
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
TopDesk 1.5.4.1 Pe?na wersja programu usprawniaj?cego prze??czanie si? mi?dzy oknami aplikacji w systemie Windows. U?ytkownicy mog? dowolnie skonfigurowa? skróty klawiaturowe do obs?ugi programu.
Okna mo?emy prze??cza? sposobem zbli?onym do Expose z Mac OS X (podgl?d okien na ca?ym pulpicie) lub na przyk?ad Flip3D znanym z Windows Vista. Wybór w?ród wielu otwartych okien tej samej aplikacji u?atwia podgl?d ich miniatur.Aplikacja mo?e nie uruchamia? si? na starszych kartach graficznych lub star ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Derive 6.1 [PL] +crack

Kategoria: Windows
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/03/2010
Rozmiar: 7.39 MB
Seedów: 9
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
DERIVE to program, który umo?liwia wykonywanie oblicze? symbolicznych i numerycznych ze wszystkich dzia?ów matematyki.

Cec*censored*e go prostota i intuicyjno?? obs?ugi oraz ogromne mo?liwo?ci obliczeniowe i graficzne.

DERIVE pozwala na:

* dok?adne obliczenia na u?amkach i liczbach niewymiernych,
* przybli?one obliczanie wartosci wyra?e? liczbowych z okreslona przez u?ytkownika dok?adnoscia,
* obliczenia symboliczne na wyra?eniach algebraicznych (wykonywanie dzia?a? i redukcja wyrazów ...


[ Zobacz pełny opis ... ]


<< 1 2 3 ... 130 131 132 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... 395 396 397 ... 531 532 533 >>


Statystyki
Torrentów:245928
Użytkowników:377534
Zarejestrowani dzisiaj:7
Zarejestrowani wczoraj:142

Napisy PL

NapiProjekt


Ostatnio komentowane
 19/03/2018 23:47:10
Star Wars Unleashed 2

prl napisał:
jestescie *censored*mi którzy dodają zawirusowane torrenty !!! Jebał was pies.
Obyście zdechli ***** w ***** *****

I To nie jest 1 torrent z wirusami z waszej strony szmaty...

>> Zobacz komentarz 
 19/03/2018 10:50:39
Call of Duty 4 Modern Warfare [PL] [ iso]

seba26bytom napisał:
jak to jest po polsku to ja jestem niemiec. badziew po ang...

>> Zobacz komentarz 
 18/03/2018 17:20:00
Security Task Manager 2 1k [PL][FULL]

papara napisał:
plik uszkodzony , nie da sie rozpakować...

>> Zobacz komentarz 
 18/03/2018 13:27:39
Internet Download Manager 6 30 Build 6 MULTI PL [ZAREJESTROWANA WERSJA]

topp2p napisał:
chodzi wszystko dobrze ...

>> Zobacz komentarz 
 17/03/2018 23:05:21
Internet Download Manager 6 30 Build 6 MULTI PL [ZAREJESTROWANA WERSJA]

ArmaS napisał:
Nie dziala uszkodzony plik rar ....

>> Zobacz komentarz