Witamy Guest Strona Główna Regulamin Kontakt
User: Hasło:
Stwórz darmowe konto Odzyskiwanie hasła i loginu

Kategorie
 » Wszystkie torrenty
Filmy
 » DVD-R1912  
 » VCD/SVCD75  
 » BluRay/x2644488  
 » DivX/XviD LEKTOR/NAPISY PL57007  
 » DivX/XviD ENG/...19089  
 » RMVB5952  
 » HD783  
 » 3D232  
Seriale
 » Seriale Polskie2868  
 » Seriale Zagraniczne15732  
Dla Dzieci
 » Bajki Pl/Eng1031  
Anime
 » Anime Pl115  
 » Anime1237  
Muzyka
 » Muzyka Polska/Zagraniczna17665  
 » Soundtracki334  
 » Teledyski/Koncerty1959  
Gry
 » Gry PC10375  
 » Gry PS2/PS3/PSP1077  
 » Gry Xbox1159  
 » Gry - Inne Konsole407  
GSM/PDA
 » Tapety GSM/PDA108  
 » Programy GSM/PDA313  
 » Filmy GSM/PDA123  
 » Dzwonki GSM/PDA113  
 » Gry GSM/PDA225  
Książki/Czasopisma
 » E-Booki9160  
 » Audio-Booki1021  
 » Czasopisma877  
 » Komiksy639  
Programy
 » Windows10627  
 » Linux363  
 » Macintosh94  
Inne
 » Tapety2386  
 » Śmieszne72  
 » Sport905  
 » Pozostałe275  
Erotyka
 » Czasopisma111  
 » Zdjęcia 6047  
 » Filmy57681  
 » Gry 66  
 » Hentai+1853  
Archiwum

Torrenty

Wyszukiwarka Torrentów Kategoria

Pilipiuk Andrzej - Oko Jelenia - Tom 1 - Droga Do Nidaros [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 26/05/2009
Rozmiar: 2.34 MB
Seedów: 7
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Nowy cykl Andrzeja Pilipiuka zaczyna si? jak u Hitchcocka. W dodatku nie od trz?sienia, lecz od ca?kowitej zag?ady Ziemi. A potem… napi?cie wci?? ro?nie. Wyst?puj?:

* Kosmiczni Nomadzi, którzy r?bn?li 5 milionów ksi??ek razem z opakowaniem, czyli gmachem Biblioteki Narodowej

* Przypadkowi tury?ci przeniesieni w czasie, ze swoich ?wiatów wrzuceni na dno ?redniowiecznego slumsu: nauczyciel informatyki, nastolatek z Warszawy, szlachcianka spod XVIII-wiecznego Lublina. W Norwegii Anno Do ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
NEXT 4/2009 [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 22/05/2009
Rozmiar: 31.30 MB
Seedów: 4
Leecherów: 4
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Temat numeru:

* Laptop jak nowy

Poza tym:

* Test p?yt g?ównych z uk?adem graficznym do LGA775
* Test projektorów Full HD
* Reklama w sieci: czy internauci s? ?ledzeni?
* Test narz?dzi do szyfrowania dysków
* Myszk? po mapie


[ Zobacz pełny opis ... ]
Tajemnice najwiekszych uwodzicieli [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 22/05/2009
Rozmiar: 768.13 KB
Seedów: 1
Leecherów: 1
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Autor: Adrian Ko?odziej Grzegorz G?u?
Wydawca: Z?ote My?li Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7582-154-3
Plik: pdf

Jak przeci?tnie wygl?daj?cy facet, który nie ma du?o pieni?dzy ani nie jest s?awny, mo?e zdoby? najpi?kniejsz? kobiet?? (nawet je?li je?dzi tylko maluchem)
Niezale?nie co my?lisz o sobie samym i jakie przekonania o kobietach masz w g?owie.
Niezale?nie jak? masz pewno?? siebie i czy jest ona wysoka, czy niska.
Niezale?nie jak czujesz si? we w?asnej skórze i jakie masz kompleksy.
Nieza ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Kazimierz Moczarski - Rozmowy z Katem

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/05/2009
Rozmiar: 561.46 KB
Seedów: 1
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Tekst Kazimierza Moczarskiego publikowany by? we wroc?awskim miesi?czniku Odra przez blisko dwa lata (od numeru 4 z 1972 do numeru 2 z 1974). Wydanie ksi??kowe ukaza?o si? w 1975 roku, ju? po ?mierci autora.

Ci??ko jest jednoznacznie przyporz?dkowa? Rozmowy z katem do okre?lonego gatunku. Próbowano okre?li? ten utwór jako pami?tnik. Nie jest on jednak pami?tnikiem sensu stricte, zapiski nie by?y prowadzone na bie??co i nie s? one poprzedzane datami zapisu. Autor wyst?puje tu jako medium, a ni ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Juliusz Verne - Tajemnicza Wyspa [PL] [.rtf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/05/2009
Rozmiar: 330.06 KB
Seedów: 0
Leecherów: 2
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Autor: Juliusz Verne
Tytu?: "Tajemnicza Wyspa"

Jest rok 1865, trwa wojna secesyjna. Pi?ciu je?ców w bardzo dramatycznych okoliczno?ciach ucieka balonem z opanowanego przez po?udniowców Richmond. Powa?nie uszkodzony, miotany huraganem balon dociera do wybrze?a nieznanej wyspy... Jak potocz? si? losy rozbitków? Czy przetrwaj? w tych ma?o sprzyjaj?cych okoliczno?ciach? Jak zorganizuj? sobie ?ycie? Niezwyk?a i pe?na przygód ksi??ka, w której ostatni raz pojawia si? posta? tajemniczego Kapitana ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Zofia Nalkowska - Medaliony

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/05/2009
Rozmiar: 174.58 KB
Seedów: 5
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Autor: Zofia Na?kowska.

Tytu?: Medaliony.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: proza dokumentarna z pogranicza eseju (szkicu o charakterze publicystycznym, filozoficznym), osiem krótkich miniatur literackich nowel.

Bohaterowie: personalia rozmówców nie s? jawne, ujawnione s? tylko dane pewnej ?ydówki Dwojry Zielonej i ?yda pracuj?cego przy masowych grobach Micha?a P. Bohaterami s? wszystkie ofiary holokaustu, ukazane w lekturze jako przyk?ady zbrodni, oraz wszyscy ci, którzy p ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Potega warzyw [PL][.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/05/2009
Rozmiar: 94.51 MB
Seedów: 0
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
240 pysznych potraw z dodatkiem warzyw
Wydawnictwo Readers Digest


[ Zobacz pełny opis ... ]
Grobler - Metodologia nauk [PL]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 21/05/2009
Rozmiar: 68.09 MB
Seedów: 0
Leecherów: 1
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Adam Grobler
metodologia nauk
ISBN 83-240-0745-8
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2006

Metodologia nauk Adama Groblera to nie tylko znakomity przewodnik po najwa?niejszych problemach, sporach i typologiach XX-wiecznej metodologii i filozofii nauki. Jest równie? dzie?em bardzo osobistym, pe?nym komentarzy i oryginalnych propozycji autora. Stanowi przez to fascynuj?ce, dowcipne i wci?gaj?ce wyzwanie intelektualne dla ka?dego, kto chcia?by wiedzie? wi?cej o tym, co decyduje o akceptacji i odrzuc ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Capek Karel - Inwazja jaszczurów [.PDF]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 16/05/2009
Rozmiar: 0.99 MB
Seedów: 5
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Po?ród wysp po?udniowego Pacyfiku ?yj? tajemnicze istoty, zwierz?ta o zdumiewaj?cych zdolno?ciach. Po?awiacz pere?, kapitan Van Toch, zaznajamia si? z niezwyk?ymi stworami, przy czym odkrywa gro??ce im niebezpiecze?stwo. Postanawia je ocali?: zwierz?ta okazuj? si? po?yteczne, pracuj? na rzecz cz?owieka, a? w ko?cu ludzie uzale?niaj? si? od us?ug genialnych jaszczurów. Lecz te domagaj? si? coraz to nowych ust?pstw i przywilejów i dochodzi do dramatycznego konfliktu pomi?dzy jaszczurami i lud?mi.  ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Daniel Defoe - Przypadki Robinsona Kruzoe

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 16/05/2009
Rozmiar: 874.36 KB
Seedów: 3
Leecherów: 0
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
"Przypadki Robinsona Kruzoe" to powie?? napisana w formie pami?tnika. Pierwoszoosobow? narracj? prowadzi tytu?owy Robinson, którego poznajemy jako m?odego cz?owieka, pe?nego pasji i ch?ci prze?ycia przygody, marz?cego o dalekich morskich podró?ach. Droga do spe?nienia tych pragnie? nie jest jednak ?atwa, poniewa? jej podj?ciu sprzeciwia si? ojciec ch?opca, który w ten sposób straci? ju? dwóch starszych synów. Ojciec nie chce ryzykowa? podobnego losu dla Robinsona. Uda?o mu si? na jaki? czas od ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Leksykony przyrodnicze [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 13/05/2009
Rozmiar: 2.19 GB
Seedów: 48
Leecherów: 129
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Seria Leksykonów przyrodniczych wydawnictwa Bertelsmann, zawarte nast?puj?ce tomy:

01. Drzewa
02. Grzyby
03. Gwiazdy
04. Krzewy
05. Kwiaty Polne i Le?ne
06. Las
07. Minera?y
08. Morza i Wybrze?a
09. Motyle
10. Owady
11. P?azy i Gady
12. Pola i Miedze
13. Porosty, Mchy, Paprotniki
14. Ptaki L?dowe
15. Ptaki Wodne
16. Ryby Morskie
17. Ryby S?odkowodne
18. Skamienia?o?ci
19. Ssaki
20. Storczyki
21. Tereny wilgotne
22. Trawy
23. Zio?a i owoce le?ne
24. ?y? i prze?y? - Zale? ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Sam naprawiam VW Golf IV - Bora PL.pdf

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 12/05/2009
Rozmiar: 2.54 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Instrukcja napraw
Golf 1998 , Bora 1999.
Silnik benzynowy 4-cylindrowy
(5-zaworowy).
Instrukcja naprawy zawiera: Wymontowanie i zamontowanie silnika
Uk?ad korbowo-t?okowy
G?owica silnika, uk?ad rozrz?du
Uk?ad smarowania
Uk?ad ch?odzenia
Uk?ad zasilania paliwem
Uk?ad turbodo?adowania powietrza
Przygotowanie paliwa, wtrysk
Uk?ad wydechowy
Uk?ad zap?onowy


[ Zobacz pełny opis ... ]
Ford Mondeo - Sam Naprawiam Samochod (.pdf)

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 11/05/2009
Rozmiar: 24.63 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Ford Mondeo - Sam naprawiam samochód
od XI 1992 do XI 2000

Poradnik dla u?ytkowników samochodów osobowych Ford Mondeo (sedan, liftback, kombi) pierwszej generacji, produkowanych od listopada 1992 r. do listopada 2000 roku, wyposa?onych w silniki benzynowe 1,6 dm3 (o mocy 88 i 90 KM), 1,8 dm3 (o mocy 112 i 115 KM) i 2,0 dm3 (o mocy 130, 132 i 136 KM) oraz w silniki wysokopr??ne turbodo?adowane 1,8 dm3 (o mocy 88 i 90 KM), z mechanicznymi i automatycznymi skrzynkami przek?adniowymi. Zamieszcz ...


[ Zobacz pełny opis ... ]
Janusz Siuda - Gramatyka Angielska Dla Poczatkujacych [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 08/05/2009
Rozmiar: 12.16 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Janusz Siuda - Gramatyka Angielska Dla Początkujących

Każde zagadnienie i wszystkie omawiane problemy gramatyczne ilustrowane ogromną liczbą przykładów w wersji dwujęzycznejSzczególnie staranne wyjaśnienie trudnych dla Polaków elementów gramatyki.Jasny i przystępny komentarz objaśniający zagadnienia gramatyczne.Indeks pojęć i terminów pozwala na szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.[ Zobacz pełny opis ... ]
Ratownictwo Medyczne [PL] [.pdf]

Kategoria: E-Booki
Wstawił: Bezzol
Dodano: 08/05/2009
Rozmiar: 12.75 MB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 0

Włącz JavaScript aby zobaczyć przycisk pobierania

  
Spis Tre?ci:

I. KARDIOLOGIA
II. UK?AD ODDECHOWY
III. SCHORZENIA NEUROLOGICZNE
IV. URAZY
V. GASTROENTEROLOGIA
VI. ZABURZENIA METABOLICZNE
VII. ZATRUCIA
VIII.ALERGIA, ANAFILAKSJA I POKRZYWKA
IX. CHOROBY INFEKCYJNE
X. PO?O?NICTWO I GINEKOLOGIA
XI. UROLOGIA
XII. NERKI
XIII.HEMATOLOGIA
XIV. OKULISTYKA
XV. LARYNGOLOGIA
XVI. PODSTAWOWE WIADOMO?CI Z ORTOPEDII
XVII.WALKA Z BÓLEM NA ODDZIALE RATUNKOWYM
XVIII.ZAGRO?ENIA ?RODOWISKOWE
XIX. PSYCHIATRIA
XX. ZAGADNIENIA PRAWNE, SPO?ECZNE I ...


[ Zobacz pełny opis ... ]


<< 1 2 3 ... 227 228 229 ... 452 453 454 455 456 457 458 >>


Statystyki
Torrentów:234766
Użytkowników:365070
Zarejestrowani dzisiaj:63
Zarejestrowani wczoraj:147

Ostatnio komentowane
 19/01/2018 14:36:22
To / iT (2017) [720p] [BDRip] [XviD] [AC3 KLiO] [Lektor PL] [Karibu]

a2s1dc napisał:
Totalne *****, nic nie słychać, cały czas jakby jakieś chujowe dźwięki w tle 0/10...

>> Zobacz komentarz 
 18/01/2018 17:17:04
The Sims 4: Deluxe Edition [V1 36 102 1020+All DLC Add-Ons] 2014-2017 [MULTi17-PL] [RELOADED] [ISO]

facek17 napisał:
brak plików języka polskiego !!!!...

>> Zobacz komentarz 
 15/01/2018 14:17:56
Wolfenstein II: The New Colossus - Digital Deluxe Edition 2017 [MULTi8-PL] [ISO]

BambusIII napisał:
dla mnie od początku gra sie nie odpala nawet po update
...

>> Zobacz komentarz 
 14/01/2018 23:32:23
Wiedźmin 3 Krew i wino

Brunchio123 napisał:
Mogę wiedzieć skąd patcha pobrać?...

>> Zobacz komentarz 
 10/01/2018 14:03:35
Call of Duty Black Ops 2 (+36 DLCs + MP with Bots + Zombie Mode, MULTi7) *2012* [PL] [EXE]

ania3421 napisał:
Nie działa mi zombie i multiplayer. Dlaczego? ...

>> Zobacz komentarz