Witamy Guest Strona Główna Regulamin Kontakt
User: Hasło:
Stwórz darmowe konto Odzyskiwanie hasła i loginu

Kategorie
 » Wszystkie torrenty
Filmy
 » DVD-R1922  
 » VCD/SVCD75  
 » BluRay/x2644861  
 » DivX/XviD LEKTOR/NAPISY PL58701  
 » DivX/XviD ENG/...19113  
 » RMVB5952  
 » HD832  
 » 3D242  
Seriale
 » Seriale Polskie3458  
 » Seriale Zagraniczne18727  
Dla Dzieci
 » Bajki Pl/Eng1036  
Anime
 » Anime Pl118  
 » Anime1237  
Muzyka
 » Muzyka Polska/Zagraniczna17957  
 » Soundtracki352  
 » Teledyski/Koncerty1980  
Gry
 » Gry PC10504  
 » Gry PS2/PS3/PSP1078  
 » Gry Xbox1159  
 » Gry - Inne Konsole407  
GSM/PDA
 » Tapety GSM/PDA108  
 » Programy GSM/PDA328  
 » Filmy GSM/PDA123  
 » Dzwonki GSM/PDA113  
 » Gry GSM/PDA225  
Książki/Czasopisma
 » E-Booki9307  
 » Audio-Booki1089  
 » Czasopisma903  
 » Komiksy640  
Programy
 » Windows11259  
 » Linux365  
 » Macintosh94  
Inne
 » Tapety2387  
 » Śmieszne72  
 » Sport908  
 » Pozostałe275  
Erotyka
 » Czasopisma119  
 » Zdjęcia 6161  
 » Filmy73813  
 » Gry 66  
 » Hentai+1853  
Archiwum


Fallout 3 i Dodatki [PL]

Kategoria: Gry PC
Wstawił:  Bezzol
Dodano: 12/06/2010
Rozmiar: 12.13 GB
Seedów: -/-
Leecherów: -/-
Komentarze: 4

Paczka zawiera:

Fallout 3 (PL napisy i dubbing)
Fallout 3 Operation Anchorage (Operacja Zakotwiczenie) (PL napisy)
Fallout 3 The Pitt (Dziura) (PL napisy)
Fallout 3 Broken Steel (Z?amana Stal) (PL napisy)
Fallout 3 Point Lookout (Punkt widokowy) (PL napisy)
Crack do polskiej wersji gry 1.7

Podstawk?, a dodatki mo?na ?ci?ga? oddzielnie.

Seeduje najczesciej mi?dzy godzinami 12.00 - 0.00

Instalacja:
1. Montujemy obraz (fallout3.mdf) w daemon tools'ie (lub innym napedzie virtualnym)
2. Klikamy setup i post?pujemy zgodnie z instrukcjami

1. Instalujemy dodatki (kolejno?? dowolna)
2. Montujemy plik RAR do virtualnego nap?du i postepujemy tak jak przy instalacji podstawki (setup, itp)
3. Kopiujemy cracka do g?ównego folderu gry (podmieniamy pliki)
4. Gramy

Opis:

Fallout 3

Bethesda Softworks ( producent )
Bethesda Softworks ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG
28 pa?dziernika 2008 ( ?wiatowa data premiery )
31 pa?dziernika 2008 ( data wydania w Polsce )
28 pa?dziernika 2008 ( data premiery w USA )

wymagania sprz?towe: Core 2 Duo 2.8 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 8800 lub lepsza), Windows XP/Vista

Fallout 3 to kolejna ods?ona kultowej serii z gatunku cRPG, zapocz?tkowanej w 1997 roku. Opracowaniem niniejszej cz??ci cyklu zaj?li si? twórcy gry The Elder Scrolls IV: Oblivion, wykorzystuj?c jej ulepszony silnik. Aczkolwiek przyk?adowo system animacji i efektów ?wietlnych zaprojektowano od podstaw.

Gra? mo?na z wykorzystaniem perspektywy FPP lub TPP, ale niezale?nie od wybranej kamery wysoka jako?? oprawy wizualnej cieszy oko. Developerzy przedstawili nam ?ycie w postnuklearnej rzeczywisto?ci ju? od chwili narodzin g?ównego bohatera. Na pocz?tku zostajemy zabrani od konaj?cej przy porodzie matki i poddani przez ojca (g?os pod?o?y? Liam Neeson) testowi DNA. Wybieramy wtedy swoj? p?e?, pochodzenie etniczne, unikalne aspekty aparycji etc. Szczególny nacisk zosta? po?o?ony na wygl?d twarzy, a po zako?czonym procesie ojciec zdejmuje mask? i ukazuje swoje oblicze, b?d?ce wyra?nie podobne do naszego.

Z kolei tryb kszta?towania siedmiu g?ównych cech protagonisty zaprezentowano w formie lektury specjalnej ksi??eczki dla dzieci, natomiast zapoznawanie si? z systemem sterowania przypomina nauk? chodzenia. W wieku dziesi?ciu lat otrzymujemy pistolet-zabawk? na kulki oraz nar?czny komputerek Pip-Boy 3000, pozwalaj?cy chocia?by na podgl?d stanu zdrowia, umiej?tno?ci i zbioru posiadanych przedmiotów. Dzi?ki temu urz?dzeniu s?uchamy równie? stacji radiowych po uprzednim dostrojeniu si? do ich cz?stotliwo?ci. Rozg?o?nie serwuj? nie tylko oryginaln? muzyk? z lat czterdziestych i pi??dziesi?tych XX wieku, ale tak?e podaj? istotne informacje (np. odno?nie zada? do wykonania). Nasze przygotowania do wyj?cia z Krypty 101 ko?cz? si? w wieku lat dziewi?tnastu, kiedy ruszamy ?ladem zbieg?ego ojca. Jest to rok 2277.

Statystyki g?ównego bohatera przedstawiono w formie typowego falloutowego systemu S.P.E.C.I.A.L. (si?a, percepcja, wytrzyma?o?? itd.). Dowolne trzy spo?ród czternastu cech mo?na rozwija? nieco szybciej, ni? pozosta?e. Egzystencja poza Krypt? 101 jest w?a?ciwie walk? o przetrwanie. Nie mo?na obej?? si? bez wody (nierzadko radioaktywnej i tym samym koniecznej do neutralizowania medykamentami), po?ywienia oraz rzecz jasna broni (np. rozmaite narz?dzia do atakowania na dystans, pi?a spalinowa, a nawet m?ot). U?ywamy jej w ramach systemu walki o nazwie V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), umo?liwiaj?cego w oparciu o punkty akcji m.in. zatrzymanie up?ywu czasu i namierzanie konkretnych cz??ci cia?a przeciwnika. Eksploruj?c wirtualny ?wiat poruszamy si? po obszarze nieznacznie mniejszym od tego, który widzieli?my w Oblivionie. Jest to rejon niegdysiejszej stolicy Stanów Zjednoczonych, wi?c napotykamy jej charakterystyczne ruiny (chocia?by pozosta?o?ci Mauzoleum Jeffersona).

Brutalno?? w Fallout 3 zosta?a silnie wyeksponowana. Przyk?adowo trafiony w g?ow? wróg ?egna si? z ?yciem w asy?cie rozbryzguj?cej si? na wszystkie strony zawarto?ci czaszki. Sceny tego typu prezentowane s? w zwolnionym tempie. Konfrontacje z oponentami nie nale?? jednak do naj?atwiejszych z uwagi na dopracowan? Sztuczn? Inteligencj?. Wrogowie kryj? si? za przeszkodami terenowymi, zbieraj? si? w obliczu zagro?enia w trudne do pokonania grupy etc. Warto zauwa?y?, ?e trudno?? walk nie dostosowuje si?, tak jak w Oblivionie, do bie??cego stopnia umiej?tno?ci protagonisty, wi?c odwiedzenie niektórych miejsc jest mo?liwe dopiero po osi?gni?ciu odpowiedniego progu do?wiadczenia (ostateczny to dwudziesty).

Developerzy z Bethesda Softworks zaserwowali nam spor? ilo?? dost?pnych zako?cze? fabu?y. Zwi?zane s? one naturalnie z podejmowanymi podczas rozgrywki dzia?aniami. W akcji ponownie ogl?damy falloutowy system karmy, ewidencjonuj?cy nasze uczynki i wp?ywaj?cy na relacje pomi?dzy bohaterem a ?wiatem. Ponadto do pomocy mo?emy zatrudni? najemników, aczkolwiek Fallout 3 jest przede wszystkim gr?, skoncentrowan? na jednej postaci.

Fallout 3 Operation Anchorage

Bethesda Softworks ( producent )
Bethesda Softworks ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG
27 stycznia 2009 ( ?wiatowa data premiery )
05 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
27 stycznia 2009 ( data premiery w USA )

Pierwsze rozszerzenie DLC do trzeciej cz??ci Fallouta zabiera graczy na Alask? i oferuje mo?liwo?? zmierzenia si? z chi?skimi si?ami wojskowymi.

Operation Anchorage to pierwszy oficjalny dodatek DLC do Fallouta 3. Dzie?o zosta?o stworzone przez znane studio Bethesda, które popularno?? zyska?o przede wszystkim dzi?ki udanej serii The Elder Scrolls. Produkt wymaga posiadania podstawowej wersji gry do dzia?ania.

Rozszerzenie oferuje cztery krótkie misje, w których pomagamy zbuntowanym cz?onkom Brotherhood of Steel dosta? si? do przedwojennego skarbca. ?eby tego dokona? musimy przej?? trening w wirtualnej rzeczywisto?ci, który przenosi nas na o?nie?one stoki Alaski i przedstawia atak chi?skich si? militarnych.

Aby otrzyma? dost?p do nowych zada? wystarczy odpowiedzie? na sygna? radiowy z wezwaniem o pomoc, a potem uda? si? w wskazane miejsce. Misje mog? zosta? uko?czone na dowolnym poziomie do?wiadczenia, gdy? ich trudno?? dopasowuje si? automatycznie do mo?liwo?ci danej postaci. W zamian za udzielenie pomocy gracze otrzymuj? poka?ny zestaw broni oraz dodatkowego asortymentu (np. niezwykle mocn? wersj? Power Armor).

Wirtualna rzeczywisto?? rz?dzi si? pewnymi prawami. Nie spotkamy w niej stimpaków czy amunicji – nasze zapasy oraz punkty ?ycia s? uzupe?niane w specjalnych magazynach. Nowa opowie?? skupia si? te? przede wszystkim na walce i zawiera ?ladow? ilo?? pozosta?ych elementów, jak np. rozmów z innymi postaciami. Zdecydowan? atrakcj? dodatku jest natomiast oprawa wizualna, czyli ?wietnie zrealizowany krajobraz mro?nej Alaski.

Fallout 3 The Pitt

Bethesda Softworks ( producent )
Bethesda Softworks ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG
24 marca 2009 ( ?wiatowa data premiery )
05 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
24 marca 2009 ( data premiery w USA ) (NTSC)

Drugie rozszerzenie DLC do trzeciej cz??ci Fallouta. Tym razem gracz mo?e wybra? si? do post-nuklearnego Pittsburga, opanowanego przez ?owców niewolników.

The Pitt to drugi w kolejno?ci dodatek DLC do Fallouta 3, zabieraj?cy graczy na wycieczk? do zrujnowanego Pittsburga. Dzie?o zosta?o stworzone przez firm? Bethesda, która s?ynie przede wszystkim z bardzo udanych produkcji RPG (The Elder Scrolls).

The Pitt jest w pewnym sensie podobny do Operation Anchorage, ale oferuje nieco inne atrakcje. W odró?nieniu od pierwszego rozszerzenia tym razem gracze otrzymuj? opowie?? bardziej nastawion? na aspekty fabularne. Tytu?owe miasto, czyli post-nuklearny Pittsburg, jest zamieszka?e przez dwie frakcje – niewolników oraz ich w?a?cicieli. Gracz musi odnale?? si? w tej nowej rzeczywisto?ci i stan?? po jednej ze stron konfliktu. Stawka jest wysoka – podobno kto? wynalaz? remedium na panosz?c? si? wsz?dzie mutacj?.

W nowym otoczeniu mo?emy rozmawia? z wieloma postaciami, wykonywa? rozmaite zadania oraz dokonywa? trudnych wyborów moralnych. Oprócz nowej opowie?ci i wielu dialogów twórcy przygotowali tak?e nieznane wcze?niej bronie, zbroje, przedmioty, osi?gni?cia oraz perki. Ca?o?? oferuje mniej wi?cej 2-3 godziny zabawy, wi?c jest porównywalna z jednym zadaniem z podstawowej wersji Fallouta 3. Warto zwróci? równie? uwag? na ciekawie zrealizowane, industrialne otoczenie.

Aby otrzyma? dost?p do zupe?nie nowej lokacji nale?y odebra? sygna? radiowy, który pojawi si? po zainstalowaniu rozszerzenia. Po wys?uchaniu wiadomo?ci, w dzienniku zapisane zostanie dodatkowe zadanie – teraz wystarczy tylko uda? si? w odpowiednie miejsce i skonsultowa? z czekaj?c? tam postaci?. W The Pitt gracz wciela si? w niewolnika, wi?c tymczasowo traci ca?y zdobyty wcze?niej sprz?t – na szcz??cie mo?na go odzyska? w pó?niejszej fazie rozgrywki. Oprócz g?ównej opowie?ci przygotowano równie? misj? polegaj?c? na zebraniu 100 kawa?ków metalu.

Fallout 3 Broken Steel

Bethesda Softworks ( producent )
Bethesda Softworks ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG
05 maja 2009 ( ?wiatowa data premiery )
18 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
05 maja 2009 ( data premiery w USA )

Trzecie rozszerzenie DLC do Fallouta 3. Tym razem twórcy przygotowali kontynuacj? fabu?y znanej z podstawowej wersji gry.

Broken Steel to trzecie rozszerzenie DLC do Fallouta 3. Dodatek zosta? stworzony przez studio Bethesda. Firma znana jest chocia?by z bardzo cenionej serii The Elder Scrolls. Produkt wymaga posiadania pe?nej wersji gry.

Broken Steel ró?ni si? pod wieloma wzgl?dami od poprzednich dwóch dodatków, czyli Operation Anchorage oraz The Pitt. Nie jest to poboczna opowie??, ale kontynuacja wydarze? z podstawowej wersji trzeciego Fallouta. Poznajemy dalsze losy Brotherhood of Steel walcz?cego z Enklaw?. Druga z wymienionych organizacji wci?? ma si? dobrze mimo poniesionych strat. ?eby powstrzyma? niecne plany Enklawy bractwo postanawia stworzy? now? bro? – Tesla Cannon. Zadaniem gracza jest udzielenie pomocy w tym trudnym zadaniu.

W Broken Steel powracamy na pustkowia zrujnowanego wojn? atomow? Waszyngtonu. Autorzy dodali mnóstwo nowych lokacji w rozmaitych zak?tkach znanego ju? terenu. Oprócz tego wzbogacono ?wiat gry o nieznane wcze?niej miejsca, do których podró?ujemy ró?nymi ?rodkami transportu. Podczas przygody napotykamy równie? o wiele gro?niejszych przeciwników, ale w zamian otrzymujemy dost?p do silniejszych broni (np. miotacz ognia, potrójny laser).

Do wzi?cia udzia?u w nowej opowie?ci trzeba uko?czy? g?ówne zadanie z podstawowej wersji gry. Rozszerzenie umo?liwia równie? dalsz? zabaw? postaciom, które zako?czy?y fabu?? Fallouta 3 w przesz?o?ci (wcze?niej nie by?o to mo?liwe). Ponadto, posiadacze tego zestawu mog? rozwija? swoich bohaterów dalej, gdy? zwi?kszono maksymalny poziom do?wiadczenia (do 30). Wybra?cy mog? uzbroi? si? nie tylko w nowe bronie, ale tak?e nieznane wcze?niej perki.

Fallout 3 Point Lookout

Bethesda Softworks ( producent )
Bethesda Softworks ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG
23 czerwca 2009 ( ?wiatowa data premiery )
18 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
23 czerwca 2009 ( data premiery w USA )

Czwarte oficjalne rozszerzenie do Fallouta 3. Tym razem wybieramy si? na bagna, walcz?c z nowymi rodzajami przeciwników i wykonuj?c dziesi?? rozbudowanych questów.

Fallout 3: Point Lookout to czwarty w kolejno?ci dodatek DLC do trzeciej ods?ony Fallouta 3, czyli bardzo znanej produkcji RPG, opowiadaj?cej o post-apokaliptycznym ?wiecie. Tytu? zosta? opracowany przez studio Bethesda Softworks, odpowiedzialne mi?dzy innymi za seri? The Elder Scrolls. Przed Point Lookout fani gry otrzymali nast?puj?ce rozszerzenia: Operation Anchorage, The Pitt oraz Broken Steel.

Point Lookout to przede wszystkim ogromny nowy teren do zwiedzenia. Tym razem autorzy zaserwowali nam do?? nietypow? sceneri? mrocznych bagien, le??cych na wybrze?ach Maryland. ?eby si? dosta? na miejsce wystarczy kupi? bilet na prom, który pojawia si? na terenie standardowych pustkowi z Fallouta 3. Dodatek to nie tylko nowe miejsca, ale tak?e zadania i postacie. Przy tworzeniu ca?o?ci autorzy inspirowali si? podobno twórczo?ci? H.P. Lovecrafta, wi?c pojawiaj? si? tak?e motywy znane z horrorów.

W rozszerzeniu pojawia si? nowe miasteczko oraz ciekawy w?tek fabularny do rozwik?ania. Poznajemy mi?dzy innymi sekret zniszczonej promenady, tajemnice bagien zamieszka?ych przez potwory, histori? mrocznej posiad?o?ci obleganej przez hordy wrogów oraz przeznaczenie tajemniczego przedmiotu Punga Fruit. Point Lookout stawia przede wszystkim na eksploracj? i poszukiwanie sekretów w nowym ?rodowisku, oferuj?c kilkadziesi?t ró?norodnych lokacji do odwiedzenia.

Na potrzeby czwartego DLC do Fallouta 3 twórcy przygotowali kilka nowych broni, jak np. dubeltówk? i emiter mikrofal, oraz niespotykanych wcze?niej, jeszcze gro?niejszych przeciwników (m.in. zmutowanych tubylców). Dodatkow? atrakcj? jest bonusowy zestaw perków i osi?gni??, które oczywi?cie urozmaicaj? zabaw?. Warto równie? zwróci? uwag? na wysoki poziom oprawy wizualnej, utrzymanej w wyj?tkowo mrocznej kolorystyce.
Szczegóły torrenta
Hash
df95284ace7818a4fe6820352f2e3dc12255f079
Aktualizacja
09/05/2018 16:56:02 (Kliknij na [uaktualnij] by odświeżyc statystyki seedów i leecherów).
Zobacz również
Komentarze
lukis90611/01/2017 09.30.08
niema seda eeeeeeeeeee
pazurex124/11/2016 21.23.52
czemu nikt nie seduje
kmQ18/11/2015 09.53.07
seed pls !
Armond20/03/2015 20.18.38
Zaseeduj ktoś


Wstecz